Bestuur Bestuur

Voorzitter: Theo Beckers
Norbertijnenstraat 60, 6166 AL Geleen
06-15595889
voorzitter@fcgeleenzuid.nl

Penningmeester en vice voorzitter: Richard Beckers
Rijksweg Zuid 132, 6161 BS Geleen
06-22785483
penningmeester@fcgeleenzuid.nl

Secretaris en ledenadministratie:  Bert Poeth
Maanstraat 15, 6161 TG Geleen
046-4744338
secretaris@fcgeleenzuid.nl
ledenadministratie@fcgeleenzuid.nl

Voetbal Technische Zaken - Jeugd: André Féron
Knapenstraat 39
6166 ED Geleen
06-23976373
vtz@fcgeleenzuid.nl

Voetbal Technische Zaken - Senioren: Jac Penders
Daalstraat 85, 6176 TL Geleen
06-51017989
vtz-sen@fcgeleenzuid.nl

Jeugdcommissie: Hans de Haas
Hofdwarsweg 19, 6161 DE Geleen
06-53380362
jeugd@fcgeleenzuid.nl

Seniorencommissie: Leon Cuijpers
Jos Klijnenlaan 284, 6164 AZ Geleen
06-22937316
senioren@fcgeleenzuid.nl

Sponsorcommissie: Lei Muijtjens (interim)
Fortunapark 17, 6162 EH Geleen
06-57776249
sponsor@fcgeleenzuid.nl

PR & Communicatie en IT-team: Rob Lemeer
Norbertijnenstraat 31, 6166 AG Geleen
06-10382875
pr@fcgeleenzuid.nl

Activiteitencommissie: 
Vacature

Commissie Voetbalevenementen :John Janssen
Oranjelaan 363, 6166 BP Geleen
046-4751439
cve-voorz@fcgeleenzuid.nl

Materiaal- en complexbeheer: John Stevens
Laan van Westfalen 23, 6162 KJ Geleen
06-44161442
beheer@fcgeleenzuid.nl

Vrijwilligerscoördinator: Roger Verhoef
Beneluxlaan 145, 6164 ER Geleen
06 - 28425215
vrijwilligers@fcgeleenzuid.nl

Facebook
FC Geleen-Zuid