Commissie Voetbal Evenementen Commissie Voetbal Evenementen

De Commissie Voetbal Evenementen (CVE) heeft zich tot doel gesteld om voetbalgerelateerde evenementen voor en namens FC Geleen Zuid te organiseren en te faciliteren. De voornaamste, jaarlijks terugkerende, evenementen zijn:

- Nieuwjaars Mixtoernooi voor JO19-jeugd en Senioren
- Winter mixtoernooi voor de pupillen
- Futbol Special
- BSB Jeugdvoetbaldagen

Voor alle evenementen is telkens één van bovenstaande personen namens de CVE verantwoordelijk en wordt de hulp ingeschakeld van leden van de vereniging met specifieke kennis of affiniteit. Verder wordt er nauw samengewerkt met de andere commissies zoals kantine, PR, sponsoring, activiteiten etc.
Verdere informatie over de CVE in het algemeen of evenementen in het bijzonder kan worden verkregen door het aanspreken van de commissieleden of via cve@fcgeleenzuid.nl

De Commissie Voetbal Evenementen bestaat uit:

Voorzitter: John Janssen cve-voorz@fcgeleenzuid.nl

Secretaris: Carin de Coninck

Hans de Haas

Miranda Weusten

Katja Urlings

Franco Bellu

Hans Vogelaar

Frank Wientjes

Pieter Hovens

Paul Kuhles

Tom Huwae

Jesper van Aarnhem

Facebook
FC Geleen-Zuid