Evenementencommissie Evenementencommissie

De Evenementencommissie bestaat eigenlijk uit 2 commissies. Enerzijds verzorgt de Commissie Voetbal Evenementen (CVE) alle activiteiten en evenementen die met het voetbal spelletje te maken hebben (zie hieronder). 
Anderzijds organiseert de Activiteitencommissie activiteiten voor zowel jeugd als senioren die, naast het voetballen, mede als doel hebben het familiegevoel en de gezelligheid binnen onze club te bevorderen. Denk hierbij dan aan: de Sinterklaasactiviteit, de nieuwjaarsreceptie, de quizavond, de vrijwilligersavond, de Belgische avond en, in samenwerking met de Commissie Voetbalevenementen, het einde-seizoensfeest.
De activiteitencommissie FC Geleen Zuid bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: John Janssen
Patrick van de Wetering activiteiten@fcgeleenzuid.nl 
Sam Hodds
Monique Houben
Vacatures

De Commissie Voetbal Evenementen (CVE) heeft zich tot doel gesteld om voetbalgerelateerde evenementen voor en namens FC Geleen Zuid te organiseren en te faciliteren. De voornaamste, jaarlijks terugkerende, evenementen zijn:
- Nieuwjaars Mixtoernooi voor JO19-jeugd en Senioren
- Winter mixtoernooi voor de pupillen
- Futbol Special
- BSB Jeugdvoetbaldagen

Voor alle evenementen is telkens één van bovenstaande personen namens de CVE verantwoordelijk en wordt de hulp ingeschakeld van leden van de vereniging met specifieke kennis of affiniteit. Verder wordt er nauw samengewerkt met de andere commissies zoals kantine, PR, sponsoring, activiteiten etc.
Verdere informatie over de CVE in het algemeen of evenementen in het bijzonder kan worden verkregen door het aanspreken van de commissieleden of via cve@fcgeleenzuid.nl

De Commissie Voetbal Evenementen bestaat uit:
Voorzitter: John Janssen
Secretaris: Carin de Coninck
Hans de Haas  cve@fcgeleenzuid.nl
Miranda Weusten  
Katja Urlings
Franco Bellu
Hans Vogelaar
Frank Wientjes
Paul Kuhles
Tom Huwae
Guy Swelsen

 

Facebook
FC Geleen-Zuid