Sponsorcommissie Sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft als doel de sponsoring van onze vereniging te structureren en verder uit te bouwen. De sponsorcommissie zet zich in om bedrijven als sponsor voor onze club te werven en dat is tegenwoordig niet eenvoudig. Toch lukt het ons om steeds meer sponsoren bij FC Geleen Zuid te betrekken. Deze groei komt grotendeels tot stand door ons proactieve sponsorbeleid. Hierbij staat centraal dat wij als vereniging echt iets voor een sponsor terug willen doen. Te denken valt hierbij aan afname van producten, het bijdrage aan de naamsbekendheid van de sponsor of het leggen van contacten met andere bedrijven. Op deze manier ontstaat een win-win situatie, waarvan zowel FC Geleen Zuid als de sponsor profiteren. 

Het geld dat we binnenkrijgen door sponsoring wordt besteed aan het opleiden van (jeugd)trainers, het aanschaffen van materialen en het wordt gebruikt bij de organisatie van een groot aantal activiteiten.

Binnen onze vereniging is afgesproken dat alle vormen van sponsoring via de sponsorcommissie lopen. De commissie maakt sponsorafspraken en legt deze waar nodig vast in een contract.
De sponsorcommissie regelt onder andere: 
- Sponsorborden langs de velden
- Reclame op de TV's in de kantine
- De wedstrijdbal bij thuiswedstrijden
- De Vrienden van FC Geleen Zuid
- Shirtsponsoring
- Sponsoring van trainingspakken
- Sponsoring van sporttassen
- Overige vormen van sponsoring 

Heb jij ideeën of wensen omtrent sponsoring of wil je graag sponsor worden bij FC Geleen Zuid? Neem dan gerust contact met ons op.

Voorzitter: Christo Sideris  sponsor@fcgeleenzuid.nl 

Secretaris: Floris van Buren

Clubkleding: Lei Muijtjens   clubkleding@fcgeleenzuid.nl

Balsponsors en Vrienden van FC Geleen Zuid: Vacature

Facturatie: Vacature

Roy van der Schoor

Roger Borger

PR:Vacature

 

Facebook
FC Geleen-Zuid