Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon

Voetballen met plezier leer je bij FC Geleen Zuid
De kern van het voetbalbeleid in onze vereniging is dat je met plezier leert voetballen. Je kunt alleen maar met plezier voetballen in een fijne en veilige omgeving. Als je niet wordt gepest of wordt buitengesloten. Als je niet bang hoeft te zijn om voor jezelf op te komen. En wat voor de voetballers geldt, is ook van toepassing op onze vrijwilligers.

FC Geleen Zuid tolereert geen ongewenst gedrag
FC Geleen Zuid vindt het een vereiste dat alle leden in een plezierige en veilige omgeving kunnen sporten of vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren. Zaken als pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie horen daar niet bij. Binnen de vereniging stellen we normen en waarden dus hoog in het vaandel. In het document 'Normen en Waarden FC Geleen Zuid' worden de regels beschreven welke hierbij gelden voor de spelers, maar ook voor de trainers, leiders, bestuur, ouders en supporters.

Vertrouwenspersoon
We hebben daarom een vertrouwenspersoon benoemd die het aanspreekpunt is voor onze leden, maar ook voor ouders of bezoekers, die worden geconfronteerd met ongewenst of ontoelaatbaar gedrag. Onze vertrouwenspersoon is Peter Hovens. Hij is al heel lang betrokken bij onze vereniging en bekleedt geen andere functie. Daardoor kan hij onafhankelijk zijn werk doen. Meldingen en klachten kunnen bij Peter Hovens worden aangekaart. Ook voor vragen of twijfels kun je contact met hem opnemen. Dat kan het beste door een mail naar hem te sturen; klik hier om te mailen. Hij neemt dan spoedig contact met je op.

De taken van de vertrouwenspersoon
Hij zal de klacht, het probleem of het zorgpunt aanhoren
Hij neemt vertrouwelijkheid in acht
Hij gaat na welke oplossingen er zijn
Hij onderneemt actie in samenspraak met de indiener van de klacht 
Hij probeert te bemiddelen waar dat aan de orde is
Hij lost het probleem op, danwel verwijst hij door naar een andere hulpverlener

Tot slot
Het gaat hier echt om ontoelaatbaar gedrag. Klachten over verschillen van inzicht met een trainer of de indeling van spelers in een bepaald team worden door de vertrouwenspersoon niet in behandeling genomen.

We komen er samen altijd uit!

Facebook
FC Geleen-Zuid