Vrijwilligerscoordinator Vrijwilligerscoordinator

De functie van vrijwilligerscoördinator is vacant.

De vrijwilligerscoördinator draagt zorg voor een structurele inbedding van het vrijwilligersbeleid binnen het totale verenigingsbeleid van FC Geleen Zuid. Daarnaast worden de huidige vrijwilligersfuncties inzichtelijk gemaakt en "up to date" gehouden. Om de organisatorische aspecten binnen de vereniging goed te kunnen bewaken is de vrijwilligerscoördinator lid van de jeugdcommissie en van het hoofdbestuur.

De vrijwilligerscoördinator vraagt voor iedere vrijwilliger binnen FC Geleen Zuid een verklaring omtrent het gedrag aan. De reden hiervan is dat we graag willen werken met vrijwilligers waarvan het verleden geen beletsel vormt voor het uitoefenen van hun functie. Het is een momentopname, want het geeft geen garantie voor de toekomst. Desondanks is het voor het bestuur, de ouders en de leden, een geruststellende gedachte dat de vrijwilligers gescreend zijn.

 

Facebook
FC Geleen-Zuid