Voetbal Technische Zaken - Jeugd Voetbal Technische Zaken - Jeugd

De Commissie Voetbaltechnische Zaken Jeugd is verantwoordelijk voor de voetbalopleiding bij FC Geleen Zuid. De missie luidt: 'Voetballen met plezier leer je bij FC Geleen Zuid' en vormt de titel van het voetbalontwikkelingsplan. De individuele ontwikkeling van de voetballer staat voorop.

De commissie zorgt ervoor dat het plan in de praktijk wordt uitgevoerd. Dat betekent dat de afspraken over de manier waarop we voetballen worden bewaakt. Ons voetbaltechnisch kader wordt voortdurend (bij)geschoold. Verticale en horizontale doorstroming van spelers heeft voortdurend de aandacht.

De commissie vergadert elke maand om de voortgang te bekijken en actuele zaken te bespreken. Drie keer per jaar is er een uitgebreid overleg met alle trainers. De eerste keer bij de start van het seizoen, halverwege om zo nodig bij te sturen en aan het einde om het seizoen te evalueren. Elke bijeenkomst wordt gebruikt om een bepaald thema uit te diepen.

De commissie bestaat uit:

Voorzitter: Ralph Evertz jeugd@fcgeleenzuid.nl 

Technisch coördinator bovenbouw JO13 t/m JO19: Bert Pijls

Technisch coördinator onderbouw JO7 t/m JO12: Rob Boesten



Facebook
FC Geleen-Zuid