Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering

Hierbij nodig ik jullie – namens het bestuur van FC Geleen Zuid – uit voor het bijwonen van de extra algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op 23-2-2018 in de kantine van onze vereniging; aanvang 21.30 uur.
Deze vergadering is ingelast, omdat de benoemde kascontroleleden in de vergadering van 18-11-2016 allen geen lid meer waren van de vereniging en derhalve de boeken niet konden contro-leren. In de vergadering van 17-11-2017 zijn 3 nieuwe leden van de kascontrolecommissie benoemd.

Agenda:
1.Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 17-11-2017.

3. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2016/2017 van de penningmeester alsmede het verslag van de kascontrolecommissie

4. Verkiezing van de kascontrolecommissie

5. Mededeling van Peter Hovens  met betrekking tot de stand van zaken "het doorlichten van de verenigingsstructuur".

6. Rondvraag

7. Sluiting

Namens het bestuur
Bert Poeth (secretaris)

De stukken m.b.t. punt 2 liggen vanaf 14 dagen voor de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.


Naar het nieuwsarchief
Afgelastingen

Wedstrijden:

Kijk bij het wedstrijdprogramma voor afgelastingen van wedstrijden

Trainingen:

Geen bijzonderheden

Clubkleding Clubkleding
Facebook
FC Geleen-Zuid