Gewijzigde contributiebedragen Gewijzigde contributiebedragen

Beste leden,

Hierbij stellen we jullie op de hoogte van de gewijzigde contributiebedragen. Op grond van een besluit van de Algemene Ledenvergadering kan de contributie jaarlijks geïndexeerd worden. Vorig seizoen heeft geen indexatie plaatsgevonden waardoor vanaf het seizoen 2018 – 2019 de contributie met 5% wordt verhoogd.
Naast deze verhoging doen we iets terug voor de gezinnen waarvan meerdere kinderen lid zijn van FC Geleen Zuid. Voor het oudste kind wordt vanaf komend seizoen de volledige contributie in rekening gebracht, maar voor eventuele andere kinderen in het gezin is slechts de helft van de voor hen geldende contributie verschuldigd. Voorwaarden hierbij zijn dat de kinderen ingedeeld zijn in een team van mini-pupillen t/m JO19 én op hetzelfde adres staan ingeschreven.

De nieuwe contributiebedragen zijn als volgt:

Mini-pupillen                   € 118   (€ 59 voor half jaar)
Pupillen                          € 165   (€ 82,50 voor half jaar)
Junioren                         € 180   (€ 90 voor half jaar)
Senioren                        € 213   (€ 106,50 voor half jaar)
Senioren 7x7                € 105   (€ 52,50 voor half jaar)
Niet spelende leden     € 30   (niet gewijzigd)
Inschrijfgeld                   € 15   (niet gewijzigd)

Zoals bekend kan betaling van de contributie alleen via automatische incasso. Incasso vindt plaats in twee termijnen, in augustus en januari. Wij verzoeken jullie ervoor te zorgen dat inning zonder stornering kan plaatsvinden.

Wij wensen iedereen een mooie vakantie toe en zien jullie graag op ons jubileumfeest ter ere van het 110-jarig bestaan van FC Geleen Zuid, op 24 en 25 augustus 2018. Informatie hierover volgt!

Met dank en sportieve groet,

Het bestuur van FC Geleen Zuid


Naar het nieuwsarchief
Afgelastingen

Wedstrijden:

Kijk bij het wedstrijdprogramma voor afgelastingen van wedstrijden

Trainingen:

Geen bijzonderheden.

Clubkleding Clubkleding
Facebook
FC Geleen-Zuid