15 augustus 2018 - FC Geleen Zuid 110 jaar 15 augustus 2018 - FC Geleen Zuid 110 jaar

110 jaar geleden werd de Geleense Voetbal Vereniging opgericht door Pie Raven, Pierre Schols, Pie Janssen, Fun van Hoof, Ernest hoofs, Leo van Chruchten en Sjang Pelssers. Deze historische gebeurtenis in Café Canisius te Oud Geleen op 15 augustus 1908 is de basis geweest voor het latere Quick '08 dat in 1996 fuseerde met SV Kluis tot FC Geleen Zuid.

Op 15 augustus 2018, 110 jaar later, werd deze historische gebeurtenis herdacht bij Gasterie Bie de Burgemeister. Zoals jullie wellicht weten is deze Gasterie tegenwoordig gevestigd in het voormalige pand van Café Canisius. Voor het bestuur van FC Geleen Zuid aanleiding om het 110 jarig jubileum alhier te herdenken in aanwezigheid van de oud voorzitters Hans Hermans, Thei Rijs, Harry Bovy en Peter Hovens.

Na de opening en een korte terugblik door voorzitter Theo Beckers overhandigde wethouder Leon Geilen, namens de gemeente, een oorkonde ter gelegenheid van het jubileum. Namens de KNVB sprak Peter de Coninck het gezelschap toe. Vervolgens droeg Peter ook de door Koos Snijders voorbereide speech voor waarin werd teruggeblikt op het kleurrijke verleden van FC Geleen Zuid. Jammer genoeg kon Koos niet aanwezig zijn bij deze gelegenheid.

Uiteraard werd er veel teruggekeken tijdens deze gezellige middag, maar werd er ook een mooie basis gelegd voor de toekomst. Het verlengde sponsorcontract met hoofdsponsor Fysiovision/Sportvision werd getekend door Ron Götschenberg en Theo Beckers.
Zoals gezegd was een het gezellige middag waarin diverse leuke anekdotes ter tafel kwamen. Noemenswaardig is echter ook dat Bert Poeth, een bierdrinker puur sang, zijn eerste (en tweede) glas wijn heeft gedronken...nog nooit vertoond...

Klik hier voor de foto's van deze middag

Een terugblik door Koos Snijders
Vandaag, precies 110 jaar geleden op 15 augustus 1908, vond op de plek waar wij ons nu bevinden - 'Gasterie Bie de Burgemeister' - een historische gebeurtenis plaats. De lokaliteit heette in die tijd café Canisius. 15 augustus is de feestdag van Maria-Ten-Hemel-Opneming en betekende vroeger een vrije zondag. De feestdag werd plechtig gevierd. 's Morgens naar de H. Mis, 's middags naar het lof. Hoogtepunt van de dag was het zegenen van zeven veldkruiden voor de 'kroedwusj' door 'meneer pastoor'.
Het 'Geleen van tóen' is het 'Oud-Geleen van nú. 'Gelaen', een klein knus dorp was het. Met de harmonie en de schutterij als vaandeldragers van het verenigingsleven, terwijl het pas opgericht koor Zanglust zeker niet mopperde over de toeloop van enthousiaste zangers. Trouwens, liefhebbers om een stukje toneel te spelen waren er ook genoeg.

Zoals gezegd: 15 augustus 1908... De feestdag van Maria... Tussen de bezoeken aan de kerkdiensten, de koffie met vlaai en de middagmaaltijd door brachten zeven mannen in café Canisius een toost uit op de toekomst van hun nieuwe vereniging: een voetbalclub! Pie Raven, Pierre Schols, Pie Janssen, Fun van Hoof, Ernest Hoofs, Leo van Cruchten en Sjang Pelssers hadden in de weken voorafgaand aan deze 15e augustus druk vergaderd. De oprichting van GVV – ofwel Geleense Voetbal Vereniging - was op deze stralende zomerdag in 1908 eindelijk een feit.

Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door het dorp. Hallo-hallo een voetbalclub, hallo-hallo. "Biej wae mót ich mich aanmelje? Biej wae mót ich zeen?" De jongemannen stonden in de rij. De zeven oprichters lachten in hun vuistje. De nieuwe club ging voetballen in de grote wei van een boer en de eerste wedstrijd tegen Avanti werd onder het toeziend oog van honderden toeschouwers met 1-0 gewonnen.

Na 1908 is een heleboel gebeurd. Kampioenschappen, degradaties, naamwijzingen, verhuizing van de sportaccommodatie, blijdschap, teleurstelling, tranen van vreugde en van verdriet en een grootschalige fusie. Maar hoe dan ook, wie van de aanwezigen op de vergadering van 110 jaar geleden had durven voorspellen dat hun nieuwe sportclub vandaag nog zou bestaan. Weliswaar niet meer als GVV of VV Geleen/Quick '08, maar na de fusie in 1996 met die andere mooie Geleense club SV Kluis als FC Geleen Zuid. De huidige, trotse vereniging kan zelfs worden gerekend tot de grootste voetbalclubs in Limburg.

Pie Raven, Pierre Schols, Pie Janssen, Fun van Hoof, Ernest Hoofs, Leo van Cruchten en Sjang Pelssers: bedankt dat jullie 110 jaar geleden op 15 augustus 1908 onze fantastisch mooie vereniging hebben opgericht.


Naar het nieuwsarchief
Afgelastingen

Wedstrijden:

Kijk bij het wedstrijdprogramma voor afgelastingen van wedstrijden

Trainingen:

Geen bijzonderheden.

Clubkleding Clubkleding
Facebook
FC Geleen-Zuid